Không gian phòng thờ đẹp
Bàn thờ gia tiên ms1
Bàn Thờ Gỗ
Cửa Võng
Cuốn Thư Câu Đối Đại Tự