Giảm giá!
35.000.000
Giảm giá!
35.000.000
Giảm giá!
140.000.000

Trường kỷ là sản phẩm thương hiệu của làng nghề gỗ Hải Minh. Đồ gỗ Quốc Cường nằm tại trung tâm Làng nghề vì thế : Trường kỷ là một trong những sản phẩm chủ chốt của cơ sở. Quốc Cường có riêng một xưởng chế biến bàn ghế trường kỷ . Để hình thành một thương hiệu Trường kỷ Quốc Cường tại truongky.com địa chỉ 147b khu đô thị đại kim. Vẫn trực thuốc tổng công ty đồ gỗ Quốc Cường. Nhưng thương hiệu Trường kỷ Quốc Cường là thương hiệu riêng biệt để nói nên cái chất riêng của bàn ghế trường Quốc Cường.