Tag Archives: nam tả nữ hữu

NAM TẢ NỮ HỮU là gì? ý nghĩa sâu xa của nó

nam tả nữ hưu

“Nam tả- nữ hữu” – câu nói đã có từ xa xưa, nó cũng đã trở thành một quy tắc trong văn hóa của người Việt Nam chúng ta. Nhưng ý nghĩa sâu sắc của câu nói này có ý nghĩa như thế nào; quy tắc đó được vận dụng vào những hoàn cảnh nào?. […]