Sập trơn gỗ cẩm vàng

  • Chất gỗ: Gỗ Cẩm Vàng.
  • Kiểu dáng: Sập gõ trơn trệt.
  • Màu sắc: Màu chân mộc gỗ Cẩm Vàng.
  • Giá cả: Liên hệ hotline