Sập ngũ phúc chân quỳ gỗ gụ ta

  • Chất gỗ: Gỗ Gụ Ta.
  • Kiểu dáng: Sập ngũ phúc lâm môn.
  • Màu sắc: Chân mộc gỗ gụ ta.
  • Giá cả: Liên hệ hotline.