Sập khảm bách điểu 1m6 2m

  • Chất gỗ: Gỗ Gụ.
  • Kiểu dáng: Sập gụ vắt vải.
  • Màu sắc: Màu cánh gián già.
  • Giá cả: Liên hệ hotline.