Sập gỗ gụ trơn chân 24

  • Chất gỗ: Gỗ Gụ
  • Kiểu dáng: Sập gỗ trơn.
  • Màu sắc: Cánh gián già.
  • Giá cả: Liên hệ hotline.