Sập Ba Thành Ngũ Lân

  • Chất gỗ: Gỗ Gụ.
  • Kiểu dáng: Giường ba thành.
  • Màu sắc: Cánh gián
  • Giá cả: Liên hệ hotline.