Site icon Đồ Gỗ Quốc Cường

NAM TẢ NỮ HỮU là gì? ý nghĩa sâu xa của nó

“Nam tả- nữ hữu” – câu nói đã có từ xa xưa, nó cũng đã trở thành một quy tắc trong văn hóa của người Việt Nam chúng ta. Nhưng ý nghĩa sâu sắc của câu nói này có ý nghĩa như thế nào; quy tắc đó được vận dụng vào những hoàn cảnh nào?. Thì trong bài viết dưới đây, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nhé!

nam tả nữ hưu

Khái niệm.

+ Nam: nam giới (đàn ông).

+ Nữ: nữ giới (đàn bà).

+ Tả: bên trái.

+ Hữu: bên phải.

Ý nghĩa “Nam tả- nữ hữu”.

Các trường hợp áp dụng quy tắc trong cuộc sống.

Hơn nữa quy tắc này không chỉ áp dụng trong các nghi thức gia đình, thờ cúng tổ tiên; mà nó còn được áp dụng trong các nghi thức lớn của quốc gia và các văn bản chính trị như:

Exit mobile version